Mitä tulisi tehdä?

Vaikuttavuutta mahdollistavat tekijät

Vaikuttavuutta tuottavat käytänteet

Strategiat ja johtaminen

Osaaminen

Vahvuuksiin keskittyminen
 • Profiloituminen
 • Henkilö-, osaamis- ja talousresurssien kohdentaminen
Tiedon luominen tutkimuksessa ja kehittämisessä
 • Tutkimustiedon välittyminen yhteiskuntaan
 • Kaupallistaminen ja tuotteistaminen
 • Spin-off
Yhteiskunnallisesti vaikuttava koulutus
 • Yhteys uusimpaan tutkimukseen
 • Työ- ja elinkeinoelämälähtöisyys
 • Ennakointikyky, reaktiivisuus ja proaktiivisuus
 • Elinikäinen oppiminen

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Alueellinen ja kansainvälinen yhteistoiminta
 • Paikallinen vaikuttavuus
 • Kansallinen vaikuttavuus
 • Kansainvälinen vaikuttavuus

Vaikuttavuuden lähtökohdat ja haasteet